Ruby Супер систем

Хамгийн нарийн хэвлэлттэй принтер бол Принтер 900 юм. Verifone-ийн бүтээгдэхүүнүүдийн дунд дээгүүрт ордог Принтер 900 нь хурдтай, найдвартай бөгөөд Verifone-ийн PRINTER 200; 250-ийн текст аппликашнтай 100% нийцдэг. Мөн борлуулалтыг нэмэгдүүлдэг.

Бусад бүтээгдэхүүнүүд

© Бевертек Технологи ХХК, 2014. Made by DzCMS