NCR Financial Kiosk

Эдгээр өөртөө үйлчлэх банкуудыг бий болгосноор хэрэглэгчид илүү тухтай орчинд уян хатан байдлаар гүйлгээ хийх боломжийг олгоно.

NCR SelfServ™ 4 болон  NCR SelfServ 8 нь данс нээх, дансны засвар үйлчилгээ, захиалга өгөх, санхүүгийн бүтээгдэхүүний судалгаа, худалдан авалт зэрэг теллерийн үйл ажиллагааг хурдан шуурхай гүйцэтгэдэг. Мөн дансаар гүйлгээ хийх боломжтой бөгөөд ашиг орлогыг тань нэмэгдүүлнэ.

Бусад бүтээгдэхүүнүүд

© Бевертек Технологи ХХК, 2014. Made by DzCMS