Бид хамгийн хурдан бөгөөд хамгийн сайн нууцлалын системээр хангаж ажилладаг. Мөн бүх төрлийн төлбөрийн боломж, программ хангамж бүхий чанартай найдвартай зах зээлийг бий болгохыг зорьдог.

E-commerce шийдэл
E-commerce нь харилцаа холбоо, худалдааны салбарт хувьсал хийж байгаа шийдэл юм. Хэрэглэгчийн худалдан авалт, бараа бүтээгдэхүүний хэрэглээ болон онлайн худалдааны сайтуудын үйлчилгээнд эрс өөрчлөлтийг авчирсан.

E-Billing шийдэл
Шинэ өрсөлдөөнийг бий болгохын тулд компаниудад зориулсан E-business-ийг санал болгож байгаа юм. Бид бүх түншүүдтэйгээ нэгдмэл харилцаа холбоотой байж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хангаж ажиллахыг эрмэлздэг.

Санхүүгийн шийдэл
Бид банк, санхүүгийн салбар дахь туршлагаараа Монгол дахь төв болон арилжааны банкуудын  өргөн хүрээний IT хэрэгцээг хангахад  дэмжлэг үзүүлдэг.

Healthcare шийдэл
Манай компаниас зардлыг бууруулах, эрүүл мэндийн салбарт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цогц, тасралтгүй шийдлүүдээр хангадаг. Бидний эрүүл мэндийн салбарт зориулан гаргасан программууд нь чанартай, өвчтөний аюулгүй байдлын асуудлыг багасгах, эмнэл зүйн мэдээллийг нэгтгэх, тусгайлсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг.

© Бевертек Технологи ХХК, 2014. Made by DzCMS