NCR Cash Recycler Pro

Банкны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн NCR cash recycler pro нь теллерийн  бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх процессыг автоматжуулах бөгөөд 12 ширхэг хадгалалтын модульдаа олон төрлийн мөнгөн тэмдэгтүүдийг хадгалах чадвартай.

Бусад бүтээгдэхүүнүүд

© Бевертек Технологи ХХК, 2014. Made by DzCMS