NCR Cash Recycler

NCR Cash Recycler нь теллерийн үйл ажиллагааг автоматжуулдаг. 8 хадгалалтын модулиудтай, их хэмжээний, олон төрлийн мөнгөн тэмдэгтүүдийг гаргах чадалтай. Мөн гүйлгээний хурдыг нэмэгдүүлж, хүлээлтийн цагийг бууруулах бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн харилцан үйлчлэлийг сайжруулдаг.

Бусад бүтээгдэхүүнүүд

© Бевертек Технологи ХХК, 2014. Made by DzCMS