Printer 900

PRINTER 900 нь 37 сек/мөр хурдтай, 2 чиглэлд хэвлэдэг учир гүйлгээ хийх дундаж хугацааг нилээд бууруулна. 
Мөн гүйлгээний хурд ихсэж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж нэмэгдэх болно.
100 сая тэмдэгт хэвлэх хүчин чадалтай ба ерөнхий механизм нь 2.5 сая мөр хэмжээстэй.

Бусад бүтээгдэхүүнүүд

© Бевертек Технологи ХХК, 2014. Made by DzCMS